Podstawy programowania strukturalnego

 

Wykład, realizacja - jesień 2023

prowadzi dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW

 

Wykład, realizacja - jesień 2022

prowadzę z dr hab. inż. Agnieszką Jastrzębską, prof. PW

 1. 8 X 2021. Informacje wstępne: pozycyjne i niepozycyjne systemy liczbowe (dziesiętny, binarny szesnastkowy, unarny), operacje arytmetyczne, zamiana liczb całkowitych i ułamkowych zapisanych w różnych systemach pozycyjnych, wyrażenia algebraiczne - kolejność wykonywania działań, jednostki pamięci. Opisanie zadania projektowego.
 2. 15 X 2021. Format znak-moduł, format uzupełnieniowy do 2, zakresy wartości, wyrażenia arytmetyczne.
 3. 19 X 2021. Schemat blokowy komputera. Pseudoasembler - zestaw rozkazów. Program w pseudoasemblerze: sekcja danych, sekcja rozkazów, reprezentacja sekcji w pamięci komputera, rejestry adresowe sekcji. Prosty program asemblerowy.
 4. 21 X 2021. Reprezentacja liczb zmiennopozycyjnych w pamięci komputera, format IEEE 754.
 5. 22 X 2021. Adresacja w pseudoasemblerze. Przykłady dwóch programów w pseudoasemblerze.
 6. 28 X 2021. Języki wysokiego poziomu: C. Struktura programu w C, sekcja rezerwacji pamięci, podstawowe typy (int i odmiany, float i double, tablice jednowymiarowe), podstawowe instrukcje (przypisania, pusta, if, if-then, for, złożona), program operujący na tablicy, dyrektywa define.
 7. 29 X 2021. Instrukcja iteracyjna while, dyrektywy preprocesora: include i define. Operatory w języku C. Sito Eratostenesa - realizacja z tablicą, analiza programu.
 8. 5 XI 2021. Tablice dwuwymiarowe w C, instrukcja for, kompilacja i uruchamianie programu, “return” w funkcji main, stałe i zmienne w programie, program zamieniający wybrane wiersze w macierzy.
 9. 18 XI 2021. Operatory języka C, uzgadnianie typu argumentów. Przykład zastosowania operatorów: konwersje stp<-->zmp.
 10. 19 XI 2021. Wskaźniki, dynamiczna alokacja pamięci, funkcje w programie, scanf, program do obliczania e^A z dynamicznie alokowaną pamięcią.
 11. 25 XI 2021. Struktury, typ wyliczeniowy, łańcuchy. Sortowanie liczb względem ich rozwinięcia binarnego, dziesiętnego i szesnastkowego.
 12. 26 XI 2021. Funkcje jako argumenty funkcji, program obliczający pole rozłączne dwóch elips, funkcja main - argumenty funkcji main, włączanie do kodu plików zewnętrznych.
 13. 3 XII 2021. Struktury cykliczne - przykład listy jednokierunkowej. Sito Eratostenesa z implementacją na liście.
 14. 10 XII 2021. Rekurencja, co to jest, kiedy nie stosować. Niebezpieczne zmienne globalne.
 15. 17 XII 2021. Rekurencja, cykl skoczka.

 

Ćwiczenia, realizacja - jesień 2022

prowadzą: dr inż. Ewa Pawelec i dr inż. Janusz Rafałko

 

Laboratoria, realizacja - jesień 2022 (od końca listopada 2022)

prowadzą: dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW, dr inż. Ewa Pawelec, dr inż. Janusz Rafałko i ja

7 X 2022. Zaliczenia za pomocą projektów, spotkanie informacyjne.