Metody inteligentnego przetwarzania informacji _ ...

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6, sala 200, czwartki (wybrane), 13.30

Seminarium prowadzą:

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

dr hab. inż. Władysław Homenda

dr hab. Sławomir Zadrożny


jesień 2013

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Zarządzanie informacją przy użyciu platformy IBM InfoSphere Information Server
  Konrad Kowalczyk, IBM Polska
  10 grudnia 2013 r., sala 200, IBS PAN
 • Metody wyszukiwania i indeksowania obrazów na podstawie ich zawartości
  dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
  28 listopada 2013 r., sala 200, IBS PAN

wiosna 2013

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Valid implication for the modus ponens in intuitionistic logic
  MSc. Paul Moncuquet, Universite Pierre et Marie Curie
  12 czerwca 2013 r., sala 200, IBS PAN
 • Rozmyty model OLAP: konstrukcja i zastosowania
  mgr inż. Hanna Borzęcka, WAT
  18 lipca / July 18th, 2013 r., sala 200, IBS PAN
 • Ontologie: geneza, teraźniejszość, perspektywy badawcze
  dr hab. Paweł Garbacz, prof. KUL, KUL
  21 marca 2013 r., sala 200, IBS PAN

jesień 2012

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Modele przestrzeni konsumentów z własnymi relacjami i miarami podobieństwj
  mgr inż. Agnieszka Jastrzębska, Politechnika Warszawska,
  Synteza mowy polskiej za pomocą konkatenacji alofonów - metody, implementacje
  mgr inż. Bożena Kozłowska, Uniwersytet w Białymstoku,
  14 lutego 2013 r., sala 200, IBS PAN
 • Curve modelling from reduced data
  dr hab. Ryszard Kozera, prof SGGW, SGGW
  16 stycznia 2013 r., sala 200, IBS PAN
 • Konstrukcja i testowanie automatów skończonych i automatów rozmytych za pomoca technik metaheurystycznych.
  mgr inż. Krzysztof Zaniewski, Studia Doktoranckie, Instytut Badań Systemowych PAN
  15 listopada 2012 r., sala 200, IBS PAN
 • Agents in Grid I, Preliminary Considerations.
  dr hab. Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych PAN
  18 października 2012 r., sala 200, IBS PAN

wiosna 2012

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych.
  mgr inż. Wojciech Lesiński, Uniwersytet w Białymstoku
  23 maja 2012 r., sala 2, IBS PAN
 • Tłumaczenie automatyczne z wykorzystaniem analizy semantycznej.
  inż. Łukasz Szczurek, Politechnika Warszawska
  8 marca 2012 r., sala 228, MiNI PW

jesień 2011

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Teoretyczne podstawy przetwarzania informacji muzycznych. Operacje strukturalne na notacji. Optymalizacje.
  inż. Tomasz Sitarek, Politechnika Warszawska
  12 stycznia 2012 r., sala 228, MiNI PW
 • Study of Relationship between Length and Coverage of Decision Rules
  dr Beata Zielosko1, 2
  Optimization of Inhibitory Decision Rules Relative to Length and Coverage
  prof. Mikhail Moshkov1

  1 Mathematical and Computer Sciences & Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
  2 Institute of Computer Science, University of Silesia, Poland
  8 grudnia 2011 r., sala 200, IBS PAN

 • Metody estymacji relacji: równoważności, tolerancji i porządku, na podstawie wielokrotnych porównań parami, w zbiorze skończonym
  dr Leszek Klukowski, IBS PAN
  24 listopada 2011 r., sala 200, IBS PAN
 • Obliczenia granularne z perspektywy teorii zbiorów przybliżonych
  dr Anna Gomolińska, Uniwersytet w Białymstoku
  10 listopada 2011 r., sala 200, IBS PAN
 • Wyznaczanie stałej z lematu o pompowaniu
  mgr Dariusz Kalociński, Uniwersytet Warszawski, Maksym Figat, Bach Van Nam, Politechnika Warszawska
  3 listopada 2011 r., sala 228, MiNI PW

wiosna 2011

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Konwersje informacji muzycznych 
  inż. Tomasz Sitarek, Politechnika Warszawska
  2 czerwca 2011 r.
 • Wpływ precyzji parametrów numerycznych sieci bayesowskich na jakość ich wnioskowania 
  Marek J. Drużdżel, Associate Professor, University of Pittsburgh
  26 maja 2011 r.
 • Wykorzystanie detekcji narożników do łączenia par zdjęć jako podstawa do budowy modelu trójwymiarowego 
  dr inż. Marcin Luckner, Politechnika Warszawska
  12 maja 2011 r.

jesień 2010

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • System weryfikacji dowodów Mizar
  dr Artur Korniłowicz, dr Adam Naumowicz, Uniwersytet w Białymstoku
  13 stycznia 2011 r.
 • Matematyczne modele niepewności
  prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, IBS PAN
  25 listopada 2010 r.

wiosna 2010

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji, czwartki (wybrane)

 • Wybrane zagadnienia budowy obrazowej bazy danych (CBIR) 
  dr inż. Tatiana Jaworska, IBS PAN
  1 lipca 2010 r.
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania zapotrzebowania na energię cieplną 
  dr inż. Maciej Grzenda, Politechnika Warszawska
  25 czerwca 2010 r.
 • Granular Models: A Study in Knowledge Management in System Modeling 
  prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz, University of Alberta, Edmonton, Canada i IBS PAN
  7 maja 2010 r.

jesień 2009

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji multimedialnych, czwartki (wybrane)

 • Synteza prozodii w systemach typu text-to-speech (TTS) z wykorzystaniem bazy danych portretów intonacyjnych 
  mgr inż. Krzysztof Popowski, Uniwersytet w Bialymstoku)
  7 stycznia 2010 r.
 • Zastosowanie analizy falkowej i sieci neuronowych do przetwarzania mowy 
  mgr Rana Raad S. Al-Hamdani, Politechnika Warszawska
  17 grudnia 2009 r.
 • Analiza problemów związanych z rozpoznawaniem instrumentów muzycznych w środowisku polifonicznym 
  dr Alicja Wieczorkowska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
  12 listopada 2009 r.
 • Reguły akcji
  prof. Zbigniew W. Raś, University of North Carolina - Charlotte, USA
  22 października 2009 r.

wiosna 2009

zakres tematyczny: przetwarzanie informacji multimedialnych, środy (wybrane)

 • Selekcja na bieżąco danych masowych z użyciem zespołu klasyfikatorów
  mgr Marcin Gromisz, Studium Doktoranckie IBS PAN
  2 lipca
 • Synteza mowy polskiej przy użyciu alofonów
  mgr inż. Bożena Kozłowska, Uniwersytet w Białymstoku
  24 czerwca
 • Algorytmy automatycznej transkrypcji na podstawie sygnału akustycznego
  mgr inż. Damian Walczak, Politechnika Wrocławska
  13 maja
 • Rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych z wykorzystaniem deskryptorów MPEG-7
  mgr inż. Jacek Symonowicz, Politechnika Wrocławska
  15 kwietnia
 • Problem eliminacji niesklasyfikowanych obiektów w zadaniu automatycznego rozpoznawania elementów mapy zasadniczej
  mgr inż. Marcin Luckner, Politechnika Warszawska
  11 marca