Projekty (ostatnie lata)

 

Międzynarodowe

 • Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors - VaVeL
  kierownik tematu, Horizon 2020, Grant Agreement Nunmber - 688380, 2015-2018
 • International PhD Projects in Intelligent Computing.
  Uczestnik projektów realizowanych przez Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 2010–2014

 

Ministerialne

 • Zagadnienie odrzucania w problemie rozpoznawania wzorca: koncepcje, metody, analizy. Informacje i wyniki
  Główny wykonawca projektu badawczego NCN nr 2012/07/B/ST6/01501 realizowanego w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2013–2016
 • Mapy poznawcze z informacją niedoskonałą jako narzędzie automatycznego rozumienia danych. Koncepcje, metody, zastosowania.
  Kierownik projektu badawczego NCN nr 2011/01/B/ST6/06478 realizowanego w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2011–2014
 • Usuwanie barier funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym. Braille Score - projekt i wykonanie komputerowego systemu przetwarzania informacji muzycznej dla osób niewidomych. Informacje i wyniki
  Kierownik projektu rozwojowego NCBiR nr N R02 0019 06/2009 realizowanego w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2009 –2012
 • Metody pozyskiwania, reprezentacji i przetwarzania informacji wielowymiarowej z elementami niepewności. Komputerowy system rozpoznania notacji muzycznej oraz przetwarzania i konwersji informacji muzycznej do postaci Braille'a.
  Kierownik projektu badawczego własnego KBN nr 3 T11C 009 26 realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziałach Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2004 –2007

 

Uczelniane

 • Klasyfikacja i grupowanie szeregów czasowych z odrzucaniem szeregów czasowych obcych
  Kierownik Uczelnianego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych, 2020-2022
 • Hierarchiczne metody pozyskiwania i selekcji informacji. Automatyczne rozpoznanie tekstów jako drugoplanowych elementów dokumentu
  Kierownik Uczelnianego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej, 2008
 • Hierarchiczne metody pozyskiwania i selekcji informacji. Komputerowy system rozpoznania tekstów w notacjach muzycznych i ich konwersji do postaci Braille'a
  Kierownik grantu rektorskiego Politechniki Warszawskiej, 2004

 

Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • Inteligentne technologie obliczeniowe
  Kierownik corocznych projektów badawczych