Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne

 

Wykład prowadzony w latach 2013 - 2016

w ramach uczelnianej oferty Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej