Rok akademicki 2022/2023

 

Ogólne:

 • uznania zaliczonych wcześniej przedmiotów, przepisanie ocen z ubiegłych semestrów itp. można uzyskać w ciągu pierwszych trzech tygodni semestru (4 października, 2013 r.),
 • ocenione prace pisemne i wpisy ocen do dokumentów mogą być odebrane wyłącznie osobiście w wyznaczonych terminach (4 października, 2013 r.),
 • zaliczenie przedmiotu mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy znajdujące się na liście w systemie USOS (18 stycznia, 2015 r.),
 • nie będą rozpatrywane niekompletne lub niepoprawnie wypełnione dokumenty przedkładane do podpisu (takie jak indeks, karta ocen, kolokwium, egzamin, podanie, prośba itp.). Ponadto, należy składać kopie dokumentów przedkładanych do podpisu innych niż indeksy i karty ocen (18 stycznia, 2015 r.),
 • z powodu nadużywania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, po konsultacjach ze starostami grup studenckich, wprowadzam następujące ograniczenia: (1 października, 2015 r.),
  • w sprawach ważnych (losowych, osobistych) proszę się zwracać bezpośrednio do mnie osobiście lub mailem,
  • w sprawach dotyczących zajęć proszę się kontaktować osobiście w przerwach zajęć lub za pośrednictwem starosty grupy lub osoby wyznaczonej,
  • we wszelkich sprawach należy korzystać z przydzielonego konta studenckiego, maile z innych kont będą usuwane bez sprawdzania ich zawartości, to ograniczenie będzie stosowane również przez inne osoby prowadzących zajęcia do moich wykładów,

 

Podstawy programowania strukturalnego:

 

Teoria automatów i języków formalnych:

 

Teoria algorytmów i obliczeń: