Seminarium
Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75, czwartki (wybrane), 12.15


wiosna 2020

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431, od wiosny 2020 r. działalność seminarium jest zawieszona z przyczyn epidemicznych


jesień 2018

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431, od jesieni 2018 r. seminarium prowadzi prof. Jerzy Balicki


wiosna 2018

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • New distance measure based clustering of time series -  streszczenie
  Professor Fusheng Yu, School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University, Beijing, China
  10 lipca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Customer Loyalty Improvement Recommender System CLIRS - prezentacja
  Professor Zbigniew Raś, University of North Carolina, College of Computing & Informatics, Charlotte, USA
  7 czerwca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Wybrane metody analizy danych genomicznych - streszczenie
  dr inż. Wojciech Lesiński, Uniwersytet w Białymstoku
  24 maja o godzinie 16.00 w sali 431
 • Self-Confidence of a System Based on Bayesian Network - streszczenie
  Marek J. Drużdżel
  Professor, School of Computing and Information, University of Pittsburgh
  Profesor wizytujący, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  10 maja o godzinie 12.15 w sali 431
 • Modelowanie systemów wspomagania decyzyjnego z zastosowaniem rozmytych map kognitywnych i ewolucyjnych algorytmów uczenia - streszczenie
  dr inż. Katarzyna Poczęta, Politechnika Świętokrzyska
  12 kwietnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Kompleksowy system identyfikacji autora rękopisu za pomocą cech pisma - streszczenie
  mgr inż. Jakub Pach, Politechnika Warszawska
  22 marca o godzinie 14.15 w sali 431
 • Wybrane zagadnienia klasyfikacji danych niezbalansowanych – bieżące trendy i wyzwania - streszczenie
  prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
  15 marca o godzinie 12.15 w sali 431

jesień 2017

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Analiza obrazów: od tradycyjnych cech do sztucznych splotowych sieci neuronowych - streszczenie
  dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. P.Cz., Politechnika Częstochowska
  18 stycznia o godzinie 14.15 w sali 431
 • Granularna eksploracja danych relacyjnych - streszczenie
  dr hab. Piotr Hońko, Politechnika Białostocka
  21 grudnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Sruktury informacji projektu VaVeL
  dr inż. Marcin Luckner, Politechnika Warszawska
  30 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • Na obrzeżach bayesowskich metod klasyfikacji - streszczenie
  prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  9 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • The security threats and logics to mitigate them in VANETs - streszczenie
  Professor Rituparna Chaki, University of Calcutta and Visiting Professor of AGH University of Science & Technology
  26 października o godzinie 12.15 w sali 431

wiosna 2017

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Analiza dyskryminacyjna – wybrane podejścia i zastosowania - prezentacja
  prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor, Politechnika Śląska
  1 czerwca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Losowe projekcje w przetwarzaniu wielowymiarowych danych i redukcji ich wymiaru - streszczenie, prezentacja, wybrane prace
  prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  18 maja o godzinie 12.15 w sali 431
 • Algorytmy automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych w syntezie mowy polskiej - streszczenie
  dr inż. Janusz Rafałko, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  27 kwietnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Analiza danych tekstowych. Łączenie informacji lingwistycznych
  i danych ilościowych
   - prezentacja
  prof. nzw. dr hab. Agnieszka Mykowiecka, Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  23 marca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Rozmyte sieci kognitywne w modelowaniu i predykcji aproksymowanych szeregów czasowych - prezentacja
  dr inż. Wojciech Froelich, Uniwersytet Śląski
  9 marca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Voice recognition from isolated words to practical solutions - streszczenie
  Mohammad Nammous, MSc Computer Science, doktorant prof. Khalida Saeeda
  2 marca o godzinie 12.15 w sali 431

jesień 2016

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Zastosowanie metody Cross Entropy Clustering w biometrii - prezentacja,  przykłady
  dr Krzysztof Misztal, Uniwersytet Jagielloński
  19 stycznia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Analiza danych pomiarowych LIDAR dla pni drzew i powierzchni gruntu metodami akumulacyjnymi - prezentacja
  dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  5 stycznia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Rozpoznawanie wypowiedzi migowych w systemie wizyjnym - prezentacja
  dr hab. Marian Wysocki, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
  8 grudnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Generating None-Plans in Order to Find Plans - prezentacja
  prof. dr hab. Wojciech Penczek, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  24 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • Remote Healthcare: Using Technology to Facilitate Quality Healthcare for Citizens - streszczenie
  prof. Nabendu Chaki, University of Calcutta, India
  3 listopada o godzinie 12.30 w sali 431
 • Wieloaspektowa kategoryzacja dokumentów tekstowych - streszczenie
  prof. dr hab. Sławomir Zadrożny, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
  20 października o godzinie 12.15 w sali 431

wiosna 2016

czwartki (wybrane), 12.15, sala 318

 • Integracja usług w złożone scenariusze przetwarzania w systemach rozproszonych  -  streszczenie
  dr hab. inż. Paweł Czarnul, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, telekomunikacji i Informatyki
  19 maja
 • Marszczone najmniejsze kwadraty i dynamiczne marszczenie czasu  -  streszczenie
  prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  12 maja
 • Wykrywanie agresywności z postów użytkowników sieci socjalnych  -  prezentacja
  dr German Budnik, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
  28 kwietnia
 • Rozproszone metody uczenia maszynowego i optymalizacji  -  streszczenie
  dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  7 kwietnia
 • Zastosowanie funkcji jądrowych do rozpoznawania ręcznie napisanych cyfr  -  prezentacja
  mgr Monika Drewnik, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  10 marca
 • Konstrukcje modeli klasyfikacyjnych i prognostycznych z selekcją cech na bazie liniowej separowalności dwu zbiorów danych  -  prezentacja
  prof. dr hab. inż. Leon Bobrowski, Politechnika Białostocka, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
  3 marca

jesień 2015

czwartki (wybrane), 12.15, sala 318

 • Grupowanie spektralne: Podstawy i nowe kierunki  -  prezentacja,  przykłady
  prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
  21 stycznia
 • Wpływ chorób oczu na wzorzec siatkówki i tęczówki oka  -  prezentacja
  lek. Emil Saeed, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  14 stycznia
 • Anti-learning in real and synthetic data  -  streszczenie
  dr inż. Adam Kowalczyk, Politechnika Warszawska, the University of Melbourne
  10 grudnia
 • Metody sztucznej inteligencji do polioptymalizacji aplikacji i systemów rozproszonych  -  prezentacja
  dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW, Politechnika Warszawska
  26 listopada
 • Metody matematyczne w Biometrii
  prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, Politechnika Warszawska
  5 listopada
 • Quasikrysztaly i struktury nano-sferyczne
  prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Politechnika Warszawska
  15 października