Seminarium
Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75, czwartki (wybrane), 12.15


jesień 2023

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431, od jesieni 2023 r. seminarium prowadzi prof. Agnieszka Jastrzębska


wiosna 2020

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431, od wiosny 2020 r. działalność seminarium jest zawieszona z przyczyn epidemicznych


jesień 2018

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431, od jesieni 2018 r. seminarium prowadzi prof. Jerzy Balicki


wiosna 2018

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • New distance measure based clustering of time series -  streszczenie
  Professor Fusheng Yu, School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University, Beijing, China
  10 lipca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Customer Loyalty Improvement Recommender System CLIRS - prezentacja
  Professor Zbigniew Raś, University of North Carolina, College of Computing & Informatics, Charlotte, USA
  7 czerwca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Wybrane metody analizy danych genomicznych - streszczenie
  dr inż. Wojciech Lesiński, Uniwersytet w Białymstoku
  24 maja o godzinie 16.00 w sali 431
 • Self-Confidence of a System Based on Bayesian Network - streszczenie
  Marek J. Drużdżel
  Professor, School of Computing and Information, University of Pittsburgh
  Profesor wizytujący, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  10 maja o godzinie 12.15 w sali 431
 • Modelowanie systemów wspomagania decyzyjnego z zastosowaniem rozmytych map kognitywnych i ewolucyjnych algorytmów uczenia - streszczenie
  dr inż. Katarzyna Poczęta, Politechnika Świętokrzyska
  12 kwietnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Kompleksowy system identyfikacji autora rękopisu za pomocą cech pisma - streszczenie
  mgr inż. Jakub Pach, Politechnika Warszawska
  22 marca o godzinie 14.15 w sali 431
 • Wybrane zagadnienia klasyfikacji danych niezbalansowanych – bieżące trendy i wyzwania - streszczenie
  prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
  15 marca o godzinie 12.15 w sali 431

jesień 2017

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Analiza obrazów: od tradycyjnych cech do sztucznych splotowych sieci neuronowych - streszczenie
  dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. P.Cz., Politechnika Częstochowska
  18 stycznia o godzinie 14.15 w sali 431
 • Granularna eksploracja danych relacyjnych - streszczenie
  dr hab. Piotr Hońko, Politechnika Białostocka
  21 grudnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Sruktury informacji projektu VaVeL
  dr inż. Marcin Luckner, Politechnika Warszawska
  30 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • Na obrzeżach bayesowskich metod klasyfikacji - streszczenie
  prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  9 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • The security threats and logics to mitigate them in VANETs - streszczenie
  Professor Rituparna Chaki, University of Calcutta and Visiting Professor of AGH University of Science & Technology
  26 października o godzinie 12.15 w sali 431

wiosna 2017

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Analiza dyskryminacyjna – wybrane podejścia i zastosowania - prezentacja
  prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor, Politechnika Śląska
  1 czerwca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Losowe projekcje w przetwarzaniu wielowymiarowych danych i redukcji ich wymiaru - streszczenie, prezentacja, wybrane prace
  prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska
  18 maja o godzinie 12.15 w sali 431
 • Algorytmy automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych w syntezie mowy polskiej - streszczenie
  dr inż. Janusz Rafałko, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  27 kwietnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Analiza danych tekstowych. Łączenie informacji lingwistycznych
  i danych ilościowych
   - prezentacja
  prof. nzw. dr hab. Agnieszka Mykowiecka, Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  23 marca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Rozmyte sieci kognitywne w modelowaniu i predykcji aproksymowanych szeregów czasowych - prezentacja
  dr inż. Wojciech Froelich, Uniwersytet Śląski
  9 marca o godzinie 12.15 w sali 431
 • Voice recognition from isolated words to practical solutions - streszczenie
  Mohammad Nammous, MSc Computer Science, doktorant prof. Khalida Saeeda
  2 marca o godzinie 12.15 w sali 431

jesień 2016

czwartki (wybrane), 12.15, sala 431

 • Zastosowanie metody Cross Entropy Clustering w biometrii - prezentacja,  przykłady
  dr Krzysztof Misztal, Uniwersytet Jagielloński
  19 stycznia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Analiza danych pomiarowych LIDAR dla pni drzew i powierzchni gruntu metodami akumulacyjnymi - prezentacja
  dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  5 stycznia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Rozpoznawanie wypowiedzi migowych w systemie wizyjnym - prezentacja
  dr hab. Marian Wysocki, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
  8 grudnia o godzinie 12.15 w sali 431
 • Generating None-Plans in Order to Find Plans - prezentacja
  prof. dr hab. Wojciech Penczek, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  24 listopada o godzinie 12.15 w sali 431
 • Remote Healthcare: Using Technology to Facilitate Quality Healthcare for Citizens - streszczenie
  prof. Nabendu Chaki, University of Calcutta, India
  3 listopada o godzinie 12.30 w sali 431
 • Wieloaspektowa kategoryzacja dokumentów tekstowych - streszczenie
  prof. dr hab. Sławomir Zadrożny, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
  20 października o godzinie 12.15 w sali 431

wiosna 2016

czwartki (wybrane), 12.15, sala 318

 • Integracja usług w złożone scenariusze przetwarzania w systemach rozproszonych  -  streszczenie
  dr hab. inż. Paweł Czarnul, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, telekomunikacji i Informatyki
  19 maja
 • Marszczone najmniejsze kwadraty i dynamiczne marszczenie czasu  -  streszczenie
  prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
  12 maja
 • Wykrywanie agresywności z postów użytkowników sieci socjalnych  -  prezentacja
  dr German Budnik, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
  28 kwietnia
 • Rozproszone metody uczenia maszynowego i optymalizacji  -  streszczenie
  dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  7 kwietnia
 • Zastosowanie funkcji jądrowych do rozpoznawania ręcznie napisanych cyfr  -  prezentacja
  mgr Monika Drewnik, Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
  10 marca
 • Konstrukcje modeli klasyfikacyjnych i prognostycznych z selekcją cech na bazie liniowej separowalności dwu zbiorów danych  -  prezentacja
  prof. dr hab. inż. Leon Bobrowski, Politechnika Białostocka, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
  3 marca

jesień 2015

czwartki (wybrane), 12.15, sala 318

 • Grupowanie spektralne: Podstawy i nowe kierunki  -  prezentacja,  przykłady
  prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
  21 stycznia
 • Wpływ chorób oczu na wzorzec siatkówki i tęczówki oka  -  prezentacja
  lek. Emil Saeed, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  14 stycznia
 • Anti-learning in real and synthetic data  -  streszczenie
  dr inż. Adam Kowalczyk, Politechnika Warszawska, the University of Melbourne
  10 grudnia
 • Metody sztucznej inteligencji do polioptymalizacji aplikacji i systemów rozproszonych  -  prezentacja
  dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW, Politechnika Warszawska
  26 listopada
 • Metody matematyczne w Biometrii
  prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, Politechnika Warszawska
  5 listopada
 • Quasikrysztaly i struktury nano-sferyczne
  prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Politechnika Warszawska
  15 października